Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 12/08/2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

 

                                                                                                           

          Α.Π. : 157

                                                                                                             Πάτρα : 05/8/2019

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :  Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Συνάδελφε,

 

       Καλείσαι να προσέλθεις την 12η Αυγούστου 2019 ,  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 7.00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 - 1ο όροφος ,

   για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα  κάτωθι :

   

  1. Ανάγνωση Πρακτικών
  2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
  3. Οικονομικός Απολογισμός Ιουλίου 2019
  4. Εγγραφές – Διαγραφές
  5. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού Από 01/01/2019 έως 31/07/2019
  6. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Από 01/01/2019 έως 31/07/2019
  7. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019
  8. Επιλογή Κύριας & Δευτερεύουσας Ομοσπονδίας
  9. Ημερομηνία Εκλογοαπολογιστικής  Γ. Συνέλευσης Εκλογών

 

 

 

      Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

 

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ