Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ 27/11/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

 

 

 

                                                                                                                     Α.Π. : 251

                                                                                                             Πάτρα : 20/11/2018

 

 

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :  Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Συνάδελφε ,

 

         Καλείσαι να προσέλθεις την 27η Νοεμβρίου 2018 , ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 - 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα  κάτωθι :

   

 1. Ανάγνωση Πρακτικών
 2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
 3. Οικονομικός Απολογισμός Οκτωβρίου 2018
 4. Εγγραφές – Διαγραφές
 5. ΛΑΕΚ 1-49 Έτους 2018
 6. Απόφαση για κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας & ορισμός επιτροπής
 7. Απόφαση για βράβευση παιδιών συναδέλφων που εισήχθησαν σε ΑΕΙ – ΑΤΕΙ
 8. Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών Συναδέλφων
 9. Άδεια Υπαλλήλου
 10. Δ.Σ. ΒΑΤΤ
 11. Εξοπλισμός γραφείου για Κ.Αχαΐα

 

 

      Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

 

 

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ