Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 30-07-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ.ΕΓΚ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΑΧΑΙΑΣ «Ο ΒΑΤΤ»

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ.&Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

 

 

 

                                                                                                                                       Α. : 179

                                                                                                                                 Πάτρα : 23/07/2020

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Θέμα : Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Συνάδελφε ,

            Καλείσαι να προσέλθεις την 30η Ιουλίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 7.00μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 - 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα  κάτωθι :

 

  1. Ανάγνωση Πρακτικών
  2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
  3. Οικονομικός Απολογισμός Ιουνίου 2020
  4. Εγγραφές – Διαγραφές
  5. Σεμινάριο προϊόντων Cubitech
  6. Σεμινάριο Υ.Δ.Ε.
  7. ΣΕΠΕ

 

            Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων . Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

                             

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                          ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ