Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

 

                                                                                                                     Α.Π. : 227

                                                                                                             Πάτρα : 20/06/2017

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :  Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Συνάδελφε ,

 

       Καλείσαι να προσέλθεις την 27η Ιουνίου 2017 ,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 - 1ο όροφος   για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα  κάτωθι :

 

   

  1. Ανάγνωση Πρακτικών
  2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
  3. Οικονομικός Απολογισμός Μαΐου 2017
  4. Εγγραφές – Διαγραφές
  5. Συζήτηση για παρουσία μελών Δ.Σ.
  6. ΠΟΣΕΗ 2η δόση έτους 2017
  7. Οφειλές συναδέλφων
  8. Ενημέρωση για Εορτή Αγίου Πνεύματος
  9. Ενημέρωση για Αιμοδοσία Συνδέσμου
  10. Αίτηση συναδέλφου προς το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

 

      Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

 

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ