Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

 

                                                                                                                     Α.Π. : 276

                                                                                                             Πάτρα : 19/09/2017

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :  Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

Συνάδελφε ,

 

       Καλείσαι να προσέλθεις την 26η Σεπτεμβρίου 2017 ,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 - 1ο όροφος   για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα  κάτωθι :

 

   

 

  1. Ανάγνωση Πρακτικών
  2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
  3. Οικονομικός Απολογισμός Ιουλίου & Αυγούστου 2017
  4. Εγγραφές – Διαγραφές
  5. Αποστολή Εγγράφων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
  6. Σεμινάρια
  7. Εξοπλισμός γραφείων

 

 

 

      Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

 

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ