Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛ. ΕΓΚΑΤ/ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ « Ο ΒΑΤΤ »

Καραϊσκάκη 157 – Πάτρα 262.25

Τηλ. & Fax 2610 220-326 & 2610 275-293

e-mail : info@wattpatras.gr

 

 

 

                                                                                                                     Α.Π. : 210

                                                                                                             Πάτρα : 20/09/2018

 

 

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Θέμα :  Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Συνάδελφε ,

 

         Καλείσαι να προσέλθεις την 27η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Πέμπτη  και ώρα 7:00 μ.μ. στα Γραφεία του Συνδέσμου που βρίσκονται στην οδό Καραϊσκάκη 157 - 1ο όροφος για την Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα  κάτωθι :

   

  1. Ανάγνωση Πρακτικών
  2. Εισερχόμενα – Εξερχόμενα
  3. Οικονομικός Απολογισμός Ιουλίου & Αυγούστου 2018
  4. Εγγραφές – Διαγραφές
  5. Υλοποίηση Σεμιναρίου – Συστήματα Έξυπνου Σπιτιού
  6. Απολύμανση Γραφείων
  7. Κάμερες Συνδέσμου
  8. E-mail – Προσωπικά δεδομένα
  9. Επισκέπτες Συνδέσμου

 

 

      Η παρουσία απάντων των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ είναι απαραίτητη λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων. Εκείνοι που θα απουσιάσουν υπόκεινται στις προβλεπόμενες από το Καταστατικό συνέπειες .

 

 

 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                              

 

 

 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                           ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΛΕΞΙΟΣ