Καραϊσκάκη 157 , Πάτρα Τηλ. 2610 220326

Τα νέα έντυπα της Δ.Ε.Η.